Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku - pomoc społeczna

Reklama
Nabór od 24.12.2019 do 19.01.2020 23:59
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Urząd Miasta Bielsk Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku - pomoc społeczna.

Pomoc społeczna:

  • wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski;
  • zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • wsparcie lokalnych programów i inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama