Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 pn. "Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych (...) (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie (...) (sport powszechny)"
Nabór od 23.12.2019 do 14.01.2020 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 780 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 780 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 pn. "Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych (...) (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie (...) (sport powszechny)".

Ogłoszenie w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama