Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich (dotyczy sportu profesjonalnego)
Nabór od 27.12.2019 do 24.01.2020 15:30
Departament Sportu
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich (dotyczy sportu profesjonalnego)..
  1.  Zadanie adresowane jest do organizacji sportowych prowadzących działalność o zasięgu wojewódzkim w określonej dyscyplinie lub dyscyplinach sportowych.
  2. W przypadku oferty dotyczącej przygotowania i udziału zawodników w rywalizacji sportowej w kilku dyscyplinach, sposób  realizacji zadania dla każdej z dyscyplin należy opisać oddzielnie.
  3. Należy przedstawić zasady dofinansowania reprezentantów województwa. 
  4. Obowiązkowe załączniki do składanej oferty:
  • wykaz zawodniczek i zawodników objętych szkoleniem,
  • wykaz planowanych akcji szkoleniowych,
  • wykaz kadry trenerskiej prowadzącej szkolenie,
  • wykaz dokumentacji merytorycznej niezbędnej do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentacji potwierdzającej:

           - uczestnictwo zawodniczek/zawodników (adresatów zadania) w planowanym szkoleniu,

           - osiągnięte wyniki sportowe zawodników.

Uwaga:

Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczenia na stronie internetowej wyników wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy (w sportach olimpijskich) biorących udział w zadaniu.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama