Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rekrutacja na grantobiorców do projektu POWER Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Reklama
Nabór od 19.12.2019 do 02.03.2020 23:59
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Łączny budżet 21 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji na grantobiorców do projektu POWER Szansa-nowe możliwości dla dorosłych.

Projekt Szansa-nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór instytucji/organizacji, które opracują modele wspierania osób dorosłych w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych dla określonej grupy docelowej.

Model powinien zostać opracowany według określonej struktury zamieszczonej w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie testowania modeli wynosi około 21 000 000,00 PLN.

Poziom finansowania testowania modeli wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: online.frse.org.pl,

w terminie: od 19.12.2019 r. do 02.03.2020 r. do godz. 23:59.

W projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” (POWER 2014-2020) przewidziano jedną rekrutację Grantobiorców.

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Warunkami rekrutacji Grantobiorców i testowania modeli oraz załącznikami do Warunków dostępnymi na stronie internetowej projektu - https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Dokumentacja rekrutacyjna.

Reklama