Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku- Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku- Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej)
Nabór od 24.12.2019 do 19.01.2020 23:59
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Urząd Miasta Bielsk Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku- Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej).

·realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży;
·realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych;
·prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie;
·wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznychi środowiskowych prowadzonych dla dziecii młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski;
·prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
·działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie  imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia;
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama