Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Grudziądz: Bądź bardziej obywatelski. Konkurs na inicjatywę lokalną

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 31.12.2020 23:59
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Inicjatywa lokalna to nowy projekt Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Na realizację pomysłów i przedsięwzięć mieszkańców zagospodarowano w budżecie miasta około milion złotych. Nabór wniosków rusza od stycznia.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy Grudziądza, którzy chcą zmienić swoją okolicę, zaangażować się w organizację przedsięwzięcia czy stworzyć coś dla lokalnej społeczności mogą złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców zameldowanych w Grudziądzu – związków wyznaniowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych czy reprezentujących mieszkańców organizacji pozarządowych.

Przypominamy, że w porównaniu z Grudziądzkim Budżetem Obywatelskim wnioski przyjmowane będą przez cały rok. Dodatkowo mogą je składać grupy mieszkańców (a nie tylko osoby indywidualne) które następnie powinny brać czynny udział w organizacji i przebiegu projektu. Projekt wymagał będzie zaangażowania osobistego od wnioskodawcy. Wnioski mogą dotyczyć m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, szkolnictwa i edukacji, turystyki czy bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły na temat akcji znajdują się na stronie: https://grudziadz.pl/artykul/417/16108/inicjatywa-lokalna-grudziadz

Wnioski do pobrania są pod adresem: https://grudziadz.pl/artykul/419/16111/dokumenty-do-pobrania

Wnioski można składać od 2 stycznia 2020 roku w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, p. 324.

Reklama