Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Grudziądz: Bądź bardziej obywatelski. Konkurs na inicjatywę lokalną

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 31.12.2020 23:59
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Inicjatywa lokalna to nowy projekt Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Na realizację pomysłów i przedsięwzięć mieszkańców zagospodarowano w budżecie miasta około milion złotych. Nabór wniosków rusza od stycznia.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy Grudziądza, którzy chcą zmienić swoją okolicę, zaangażować się w organizację przedsięwzięcia czy stworzyć coś dla lokalnej społeczności mogą złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców zameldowanych w Grudziądzu – związków wyznaniowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych czy reprezentujących mieszkańców organizacji pozarządowych.

Przypominamy, że w porównaniu z Grudziądzkim Budżetem Obywatelskim wnioski przyjmowane będą przez cały rok. Dodatkowo mogą je składać grupy mieszkańców (a nie tylko osoby indywidualne) które następnie powinny brać czynny udział w organizacji i przebiegu projektu. Projekt wymagał będzie zaangażowania osobistego od wnioskodawcy. Wnioski mogą dotyczyć m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, szkolnictwa i edukacji, turystyki czy bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły na temat akcji znajdują się na stronie: https://grudziadz.pl/artykul/417/16108/inicjatywa-lokalna-grudziadz

Wnioski do pobrania są pod adresem: https://grudziadz.pl/artykul/419/16111/dokumenty-do-pobrania

Wnioski można składać od 2 stycznia 2020 roku w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, p. 324.

Reklama