Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa...

Reklama
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020
Nabór od 27.12.2019 do 24.01.2020 15:30
Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 107,25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020..

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację nastepujących zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1) Edukacja ekologiczna;

2) Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym;

3) Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim;

4) Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska;

5) Wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w tym tworzenie i promocja giełd i platformy internetowej wymiany rzeczy używanych, zbieranie odpadów, a także działania na rzecz nie marnowania żywności centrów ponownego użytkowania przedmiotów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama