Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a NR 1 (tryb uproszczony) w zakresie kultury, sztuki, ochrony...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a NR 1 (tryb uproszczony) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 19.12.2019 do 30.06.2020 23:59
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN
W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje  dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Uprawnionymi podmiotami do złożenia oferty są  oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w  sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach tego trybu wspierane będą zadania  o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
  • zadanie  jest  zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Tryb uproszczony jest traktowany jako uzupełnienie konkursów.

W ramach realizacji zadań w trybie uproszczonym planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000,00 zł z podziałem na:
1) zadania, których oferty wpłynęły w pierwszym półroczu (od 18.12.2019 r. do 30.06.2020 r. ) - 50 000,00 zł
2) zadania, których oferty wpłynęływ drugim półroczu (od 1.07.2020 r. do 15.11.2020 r. ) – 50 000,00 zł

Złożenie oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.

Ze względów organizacyjnych, zaleca się składanie ofert w wersji papierowej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

UWAGA: Procedura oceny Państwa oferty może rozpocząć się dopiero w momencie złożenia wersjii papierowej, dlatego prosimy o możliwie szybkie jej dostarczenie wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama