Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs na dofinansowanie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej

Reklama
Nabór od 17.12.2019 do 31.12.2022 23:59
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"
Wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu +48 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w punkcie biurze KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17, po wcześniejszym umówieniu się.
Łączny budżet 3,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 25 tys. do 250 tys. PLN
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" rozpoczyna nabór do ścieżki PS. Nabór dotyczy konkursu na utworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie Miasta Bydgoszcz lub powiatów: nakielskiego, tucholskiego, sępoleńskiego i bydgoskiego.

Rozpoczynamy  rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.

Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS z terenu Miasta Bydgoszcz i powiatów: tucholskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i bydgoskiego.

Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór wniosków jest ciągły. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wnioski oceniane będą raz w miesiącu według harmonogramu. ( zał. Harmonogram Naborów do ścieżki PS). Najbliższy termin składania wniosków: 13.01.2020

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.

https://kpowes.org.pl/nabor-do-sciezki-ps-32018/

Dokumenty należy składać wpięte w skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V – PS”.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).

Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

Źródło: https://kpowes.org.pl
Reklama