Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+

Reklama
Nabór od 12.12.2019 do 02.01.2020 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 35 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań aktywizujących osoby w wieku senioralnym, mieszkańców Rzeszowa, poprzez prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+ w lokalu wskazanym przez Miasto Rzeszów, w tym w szczególności: obsługa Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+, szkolenia wolontariuszy, szkolenia koordynatorów, porady i warsztaty dla organizacji senioralnych, zajęcia manualne, organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2,
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie do 2 stycznia 2020 r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa powyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama