Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień

Reklama
Nabór od 12.12.2019 do 02.01.2020 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Seniorzy, Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, mieszkańców Rzeszowa, dotyczących profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień, w celu promowania odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.) poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu i przemocy.

Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć realizację programów o charakterze edukacyjnym, mających na celu zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia alkoholowego.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2,
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie do 2 stycznia 2020 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa powyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama