Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 13.12.2019 do 09.01.2020 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 1,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 1,2 mln PLN
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Miasto kultury w roku 2020.

Zadanie: Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu
podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina.

Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata
2013 – 2020.

Preferowane będą projekty:
1) wpisujące się w realizację priorytetów: „Edukacja kulturalna i artystyczna”, „Wzmacnianie
pozycji Lublina w Europie i na świecie” a w szczególności w realizację Programów Operacyjnych
pn.: „Wydarzenia kulturalne”, „Kultura i edukacja”, „Lublin – Pamięć Miejsca”, „Lublin dla
dzieci”,
2) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania.

 

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama