Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 23.12.2019 do 31.01.2020 12:00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Łączny budżet 163 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej..

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i poz. 1570) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2020.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków.

 

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 16 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

1. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki nożnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 61.000 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki siatkowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 17.000 zł.

 

3. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki koszykowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.500 zł.

 

4. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie lekkoatletyki.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 18.000 zł.

 

5. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie pływania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.500 zł.

 

6. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie tenisa stołowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 9.000 zł.

 

7. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie kolarstwa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000 zł.

 

8. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie rugby.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000 zł.

 

9. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie strzelectwa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10.000 zł.

 

10. Zadanie pod nazwą: Organizacja czasu wolnego 55+ - sport i rekreacja – wspieranie różnych form aktywności ruchowej poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 7.000 zł.

 

11. Zadanie pod nazwą: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama