Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 23.01.2020 do 13.02.2020 16:00
Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Miasto Bydgoszcz, Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższym linku lub w załączonej dokumentacji.

https://bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy/2020/#

Warunki konkursu znajdują się w Załącznik nr 1 ogłoszenie konkursu ON_2020.

Od Oferentów wymaga się zamieszczenia w ofercie informacji o liczbie uczestników zadania, w tym o liczbie osób niepełnosprawnych.

Za osoby niepełnosprawne uznane będą osoby, które przedstawią Oferentowi dokument potwierdzający ten fakt tj.: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydawane do celów rentowych wydane przez komisje: Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służb mundurowych (MON lub MSWiA).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama