Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
Nabór od 12.12.2019 do 03.01.2020 10:00
Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Łączny budżet 502 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Puławy, Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
1. W zakresie zwalczania narkomanii.
1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii
Kwota dofinansowania – 70.000 zł
1.2. Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV
Kwota dofinansowania – 20.000 zł
2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
2.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Kwota dofinansowania – 40.000 zł
2.2. Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Kwota dofinansowania – 60.000 zł
2.3. Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Kwota dofinansowania – 240.000 zł
2.4. Prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Program wzmacniania rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat”
Kwota dofinansowania – 8.000 zł
2.5. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
Kwota dofinansowania – 4.000 zł
2.6. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Kwota dofinansowania – 20.000 zł
3. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
3.1. Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Kwota dofinansowania – 10.000 zł
3.2. Prowadzenie programu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie
Kwota dofinansowania – 30.000 zł
Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama