Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Nabór od 12.12.2019 do 02.01.2020 23:59
Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wsparcia wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Do jednego zadania priorytetowego oferent może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty oferent zostanie poproszony o wskazanie oferty, która będzie podlegać ocenie. Pozostałe oferty oferenta złożone do jednego zadania priorytetowego zostaną odrzucone ze względów formalnych.

I. 1. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

nr zadania

nazwa zadania priorytetowego

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

  1.  

Promocja aktywności fizycznej i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji rywalizacji sportowej szkół i udziału we współzawodnictwie szkół na poziomie miejskim/wojewódzkim/ogólnopolskim

40.000,00

  1.  

Wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo mieszkańców Miasta, w szczególności w sportach niezaliczanych do wiodących w Suwałkach

75.000,00

  1.  

Realizacja działań promujących aktywność fizyczną mieszkańców Suwałk, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób niepełnosprawnych

35.000,00

X

Razem

150.000,00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama