Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2020 rok
Nabór od 12.12.2019 do 03.01.2020 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2020 rok.

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację:

1. Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób z niepełnosprawnością -  15 000 zł

2. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez:

a) organizację spotkań, szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, itp.), szkolenia wolontariuszy,

b) zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych, informatorów i poradników uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością,

c) działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością i osób chorych,

d) usługi opiekuńcze dla osób chorych i z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania,

e) asystent osoby niepełnosprawnej,

f) terapię i działania edukacyjne z zakresu uzależnień od komputerów, urządzeń mobilnych oraz gier komputerowych,

g) edukację zdrowotną w kierunku zasadności szczepień.

Na zadanie nr 2 przeznaczono łącznie 80 000 zł. 

Ogółem 95 000 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama