Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Nabór od 13.12.2019 do 13.01.2020 15:30
Wydział Edukacji i Sportu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Edukacji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania .

Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.:,,Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym wśród dzieci, młodzieży i osób starszych".

Łącznie na realizację ww. zadania przeznacza się w 2020 roku środki w wysokości 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

Szczegóły konkursu zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym będącym załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wymóg konkursu dotyczący:

- zachowania co najmniej 10% wkładu finansowego oferenta w stosunku do wnioskowanej dotacji,

- zachowania wielkości wnioskowanej dotacji,która nie może przekroczyć 80% kosztów całkowitych zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama