Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych

Reklama
Nabór od 13.12.2019 do 07.01.2020 23:59
Referat Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski Trzcianki, Referat Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 179/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama