Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 11.12.2019 do 03.01.2020 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 60 tys. PLN
Urząd Miasta Piły, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. 3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

2. Źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

1) terminarz zrealizowanych zajęć,

2) oświadczenie oferenta o liczbie uczestników,

3) oświadczenie oferenta o kwalifikacjach trenera.

3. Zadanie uważa się za zrealizowane jeżeli oferent spełnił łącznie następujące warunki:

1) przeprowadzono minimum 40 zajęć sportowych,

2) w zajęciach uczestniczyło minimum 5 uczestników,

2) treningi prowadził wyłącznie trener lub instruktor sportu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama