Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zadanie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Nabór od 13.12.2019 do 07.01.2020 23:59
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 135 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3.

Ogłoszenie znajduje się na stronie BIP: http://bip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-21

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Zadanie nr 2: Wspieranie działalności regionalnych ośrodków i centrów działających na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wyłonienie najlepszej inicjatywy społecznej zrealizowanej przez organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku pod nazwą Zachodniopomorski Lider NGO 2020; kwota: 35.000,00 zł.

Zadanie nr 3: Przeprowadzenie działań w celu promowania idei wolontariatu na terenie
i na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego; kwota: 100.000,00 zł

oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.


Informacje dotyczące konkursu tj. Zadania nr 2 i Zadania nr 3 zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym zawartym w załączniku do dokumentacji konkursowej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama