Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

VI runda uzupełniająca konkursu grantowego - e-Xtra Kompetentni

Reklama
Nabór od 18.12.2019 15:00
FRDL MISTiA
Maria Piękoś-Konopnicka, maria.konopnicka@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54
Łączny budżet nieznany
Od 15000% do 150000% dofinansowania
Dotacje do 100 PLN
Mężczyźni, Seniorzy, Dorośli, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami
Ogłaszamy VI nabór uzupełniający konkursu grantowego w ramach projektu e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, nr POPC.03.01.00-00-0068/17, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach konkursu Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu od 15 000,00 zł do 150 000,00 zł (bez wkładu własnego), na podstawie przedłożonego do FRDL MISTiA wniosku aplikacyjnego. Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów, w tym Regulamin konkursu, wzór wniosku aplikacyjnego, FAQ, dostępne są na stronie projektu: http://e-xtra.com.pl/

Termin składania wniosków upływa 18.12.2019 r. o godzinie 15:00.

Koordynator projektu: Maria Piękoś-Konopnicka, tel. 12/634 51 54 , e-mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl

Projekt jest współfinansowany z EFRR

Źródło: FRDL MISTiA
Reklama