Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 27.12.2019 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy”.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań mających na celu podniesienie, wśród mieszkańców Rzeszowa, świadomości na temat czynników determinujących zapadanie na choroby cywilizacyjne, w szczególności: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzycę, osteoporozę, POChP, choroby alergiczne, itp. Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć wykonanie programów oraz akcji prozdrowotnych, których celem jest upowszechnianie, w tym również za pośrednictwem audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych, form zdrowego stylu życia, jak również zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z występowaniem chorób cywilizacyjnych w szczególności chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych i cukrzycy.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2,
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, czyli od 6 grudnia 2019 r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa powyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama