Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 27.12.2019 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań mających na celu wszechstronny rozwój i podwyższenia poziomu edukacyjnego dzieci z terenu Rzeszowa, które wykazują deficyty i zaburzenia rozwojowe, utrudniające im naukę w szkole, w szczególności poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym: logopedycznych, psychoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, biblioterapeutycznych i innych.

Realizacja zadania powinna przyczynić się do poprawy społecznego funkcjonowania dzieci i ich rodzin, podniesienia samooceny dziecka oraz jego motywacji do nauki oraz ograniczenia skutków zaburzeń rozwojowych.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym Plaza, ul. Rejtana 65;
d) Galerii Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, poziom +2,
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, czyli od 6 grudnia 2019 r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa powyżej nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama