Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 09.12.2019 do 14.02.2020 15:00
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania.

Rodzaj i formy zadania.

Zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania mogą być wykonywane poprzez:

1) zwiększanie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty szkolnych kół zainteresowań oraz innych aktywnych form zajęć pozaszkolnych,

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,

3) wspieranie działań zmierzających do demokratyzacji placówek oświatowych i wychowawczych, ochrony praw ucznia, rodziców i nauczycieli,

4) popularyzację różnych dziedzin wiedzy,

5) organizację festiwali, przeglądów, warsztatów i konkursów,

6) organizację imprez i przedsięwzięć edukacyjnych,

7) wspieranie inicjatyw zmierzających do aktywizacji osób starszych w zakresie oświaty.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306, w terminie 14 lutego 2020 roku, w godz. pracy urzędu.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe”-„Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzęduwww.bip.zielona-gora.pl z działu„Konkursy ofert”.

Reklama