Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku
Nabór od 09.12.2019 do 02.01.2020 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 870 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku.

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku p.n.:

Zadanie nr 1 - Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych
z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej,

Zadanie nr 2 – Organizacja w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych.

Rodzaj zadania:

Zadanie nr 1 będzie realizowane w formie uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta, połączone
z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej (organizacja w Białymstoku lub uczestniczenie w imprezach, zawodach oraz zajęciach sportowych o charakterze ogólnodostępnym).

Zadanie nr 2 będzie realizowane w formie organizacji w Białymstoku zawodów lub imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim tj. oprócz udziału uczestników
z Białegostoku – udział zespołów lub zawodników spoza województwa podlaskiego,
w przypadku zasięgu międzynarodowego – udział zespołów lub zawodników z zagranicy.

Oferent składa ofertę wskazując realizację zadania pierwszego lub drugiego
z uwzględnieniem wszystkich lub minimum jednej z form jego realizacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama