Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
Nabór od 09.12.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Strategii i Rozwoju
Łączny budżet 380 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 380 tys. PLN
Urząd Miejski w Wasilkowie, Wydział Strategii i Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków w 2020 roku

 

określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 2251)

Konkurs obejmuje następujące zadanie:

  1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych  (wartość zadania 380 000,00 zł na wszystkie oferty).

 

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020 roku” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r. do godz. 15.30.

 

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie: www.wasilkow.pl, www.bip.wasilkow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama