Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 30.12.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 5,8 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku.

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców regionu, w szczególności zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie i poziomu szkolenia sportowego, zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa.

Cele będą realizowane poprzez:

1. Stworzenie warunków i realizację programów szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym sportowych kadr wojewódzkich i osób niepełnosprawnych.

2. Umożliwienie uczestnictwa w sporcie i szkoleniu sportowym różnych grup społecznych.

3. Naukę i zwiększenie aktywności ruchowej dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

4. Umożliwienie uczestnictwa w rywalizacji sportowej oraz uczestnictwo mieszkańców regionu w wydarzeniach sportowych wysokiej rangi, popularyzację sportu i promocję województwa poprzez sport.

W RAMACH KONKURSU PRZEWIDUJE SIĘ DOFINANSOWANIE NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

1. Program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z całoroczną sportową rywalizacją na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim oraz rozwoju współpracy międzynarodowej i promocji sportu.

2. Upowszechnianie sportu w środowisku: szkolnym, wiejskim, osób niepełnosprawnych i akademickim (w tym w szczególności organizacja szkolenia, rywalizacji sportowej i rekreacyjnej na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim) oraz popularyzacja sportu poprzez propagowanie jego wartości oraz idei olimpijskiej.

3. Program powszechnej nauki pływania ”Umiem pływać”.

4. Sprawny Dolnoślązaczek - program sprawności fizycznej uczniów klas I–III.

5. Wsparcie szkolenia sportowego w wybranych klubach sportowych Dolnego Śląska, wytypowanych na podstawie osiągniętych w roku 2019 wyników sportowych w Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

6. Organizacja na Dolnym Śląsku imprez sportowych:

A. Organizacja imprez sportowych rangi mistrzostw i pucharu Polski, mistrzostw Europy i świata oraz zawodów pucharowych tej rangi.

B. Organizacja na Dolnym Śląsku imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla regionu i społeczności Dolnego Śląska. Wsparcie

Oferty należy składać od 6 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Sportu Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Reklama