Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 06.12.2019 do 03.01.2020 13:00
Biuro Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 140 tys. PLN
Urząd Miejski w Chrzanowie, Biuro Promocji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chrzanowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2019 r. o uchwaleniu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok i projektem uchwały budżetowej Gminy Chrzanów na 2020 rok.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania - 140 000,00 zł.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które powinny być zrealizowane w terminie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert.

Kompletne wnioski (ofertę oraz wymagane załączniki wskazane rozdziale III. ust. 10 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Chrzanowie), na adres: Aleja Henryka 20 (parter, pokój nr 1).

Szczegółowe informację o konkursie znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama