Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program dotacyjny „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”

Reklama
Nabór od 09.06.2020 do 10.07.2020 14:25
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 80 tys. PLN
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.

Program Wspólnie dla dziedzictwa stanowi realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy
o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego Uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" (M. P. 2019, poz. 808).

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.


Nabór wniosków będzie prowadzony do 9 lipca r.

  • składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu Witkac.pl do 9 lipca 2020 r. do godz. 15.00,
  • NIE JEST WYMAGANE podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

UWAGA! W systemie elektronicznym pojawiający się termin "oferta" oznacza wniosek.

 

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu. Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w opublikowanej instrukcji wypełniania wniosku 2020.

WAŻNE! W trakcie trwania naboru możliwe są korekty i uzupełnienia do Wniosku. W tym celu należy zgłosić mailem, na adres wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków do Programu, prośbę o odblokowanie Wniosku, ze wskazaniem części Wniosku, w której mają być wprowadzone korekty i/lub uzupełnienia. Zgłoszenie musi być wysłane najpóźniej na 24 godziny przed zamknięciem naboru.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama