Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2020 roku

Reklama
Nabór od 05.12.2019 do 30.12.2019 23:59
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Łączny budżet 104 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Kłodzki, Starostwo Powiatowe w Kłodzku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2020 roku..
  1. Zadania priorytetowe

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

a) organizacja na terenie powiatu przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

b) edukacja kulturalna i artystyczna oraz wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży, 

c) zachowanie i popularyzacja elementów tradycji oraz ludowego dziedzictwa kulturowego, 

d) współorganizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach artystycznych o charakterze nowatorskim, 

e) wspieranie inicjatyw związanych z popularyzacją historii i tradycji ziemi kłodzkiej,

f) promocja regionalnych twórców i zespołów artystycznych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury wynosi: 104.000,00 zł.

Źródło: Powiat Kłodzki

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama