Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej

Reklama
Nabór od 04.12.2019 do 27.12.2019 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 270 tys. PLN
Młodzież
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 24/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  1. Zlecenie zadania odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  2. Organizacja rozgrywek szkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoły podstawowe oraz ponadgimnazjalne).
  3. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
  4. Wszystkie oferty muszą zawierać elementy profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
  5. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
  6. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach: zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości, pod warunkiem, że nie wpłynie to znacząco na zrealizowanie zaplanowanego działania.
  7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama