Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z obszaru wspierania i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – PNP
Nabór od 04.12.2019 do 30.12.2019 15:30
Biuro Sportu
Łączny budżet 490 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – PNP.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania  niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jej finansowanie.

Zadanie:  Prowadzenie  nauki i doskonalenia pływania dla dzieci szkół podstawowych.

 

Termin realizacji zadania od 01 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi 490.000 zł.  W 2019 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości  490.000 zł.

Zadanie skierowane jest na organizację zajęć nauki oraz doskonalenia pływania    w szczególności dla dzieci z kl. II szkół podstawowych. Zdanie powinno zakończyć się sprawdzianem i oceną nabytych umiejętności dla każdego uczestnika. Oferent jest zobowiązany  prowadzić bieżącą frekwencję obecności na każdym obiekcie. Tygodniowy wymiar zajęć dla każdego uczestnika wynosi jeden raz w tygodniu w okresie realizacji zadania z wyłączeniem wakacji letnich oraz przerwy zimowej. Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przeznaczona w szczególności na: płace instruktorów, transport, obsługę techniczną, zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zadania, wynajem pływalni oraz ubezpieczenie. Oferent jest zobowiązany zabezpieczyć zasoby rzeczowe (pływalnie)  oraz osobowe (instruktorów) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zadania oraz objąć nauką pływania wszystkie zainteresowane dzieci z klas II szkół podstawowych na terenie miasta Radomia.

Obowiązkowy rezultat zadania: Prowadzenie nauki i doskonalenia pływania w szczególności dla dzieci klas II szkół podstawowych w trakcie roku szkolnego luty-czerwiec i wrzesień- grudzień 2020r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama