Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Reklama
Nabór od 05.12.2019 do 31.12.2019 15:00
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Łączny budżet 174 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Kłodzki, Starostwo Powiatowe w Kłodzku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

1.Cel konkursu:

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.Rodzaje zadań objętych konkursem:

a) propagowanie i rozwój sportu szkolnego poprzez organizację powiatowego systemu rozgrywek  i współzawodnictwa sportowego szkół, realizacja powiatowego kalendarza szkolnych imprez sportowych  -  powierzenie  realizacji zadania,

b) promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów w szkołach dla których powiat jest organem prowadzącym - powierzenie realizacji zadania,

c) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, wspieranie działań sportowych na poziomie powiatowym i regionalnym poprzez udział reprezentacji powiatu w zawodach, w ramach Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi w 2020 r. - powierzenie realizacji zadania,

d) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań sportowych promujących powiat - wsparcie  realizacji zadania,

e) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promujących kulturę fizyczną oraz propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu - wsparcie realizacji zadania,

f) wspieranie klubów sportowych  uczestniczących w sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie ponadpowiatowym, głównie w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego - wsparcie realizacji zadania.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama