Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022
Nabór od 09.12.2019 do 02.01.2020 15:30
Departament Kultury
Łączny budżet 2,1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 – 2022, określonych w: Wieloletnim programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023.

Oferent musi przedstawić ofertę, która wpisuje się w jeden z trzech wymienionych poniżej rodzajów zadań:

1) wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów,

2) wspieranie wydawnictw,

3) wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce.

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 10 lutego 2020 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2022 roku. W przypadku ofert realizacji zadań w formie wspierania dopuszcza się realizację działań w ramach zadania przed datą zawarcia umowy z Województwem Wielkopolskim, o ile będą one finansowane ze środków innych niż pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego lub będą to działania niewymagające finansowania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama