Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - WRS - ogólny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - WRS - ogólny - wieloletnie
Nabór od 04.12.2019 do 27.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 2,011 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - WRS - ogólny - wieloletnie .

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

16) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka: – 600 463 zł w 2020 r.; 400 463 zł w 2021 r.; 400 463 zł w 2022 r.;
a) utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych - 400 463 zł w roku 2020, 400 463 zł w roku 2021, 400 463 zł w roku 2022.

19) Promocji i organizacji wolontariatu – 539 000 zł w 2020 r.; 260 000 zł w 2021 r.; 260 000 zł w 2022 r.;
a) prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku, b) organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu, c) promocja wolontariatu w szkołach - 260 000 zł w 2020 r.; 260 000 zł w 2021 r.; 260 000 zł w 2022 r.;

20) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych: - 110 000 zł w 2020 r.; 10 000 zł w 2021 r.; 10 000 zł w 2022 r.;

d) prowadzenie sekretariatu GROP – 10 000 zł w 2020 r.; 10 000 zł w 2021 r.; 10 000 zł w 2022 r.;

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama