Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Oferty z inicjatywy własnej oferentów - nabór ofert w trybie art. 19a

Reklama
Nabór od 09.12.2019 do 15.12.2019 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • zadanie publiczne musi mieć charakter lokalny lub regionalny;
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym;
  • o przyznaniu bądź odmowie środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) tj. pełnomocnictwo, uchwałę, statut.

Prosimy o zachowanie spójności z Państwa pierwotną ofertą złożoną w wersji papierowej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama