Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 30.12.2019 14:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 3,39 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Niepełnosprawni
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  1. Zgodnie z uchwałą nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, zakres konkursu obejmuje następujące zadania:

 

NAZWA ZADANIA

OPIS ZADANIA

1.

MISTRZOWIE W GORZOWIE

Organizacja prestiżowych wydarzeń w sportach o największym potencjale w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, we współpracy z krajowymi i/lub międzynarodowymi federacjami sportowymi

2.

AKTYWNY GORZÓW

 

Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców w aktywności sportowej. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.

3.

SPORTOWA MŁODZIEŻ

Wspieranie szkolenia sportowego młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata.

4.

SPORT TO ZDROWIE

Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uniwersalny program profilaktyki uzależnień wsparty zajęciami sportowymi.

5.

SPORT I REKREACJA PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM

Organizacja wydarzeń lub zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla organizacji nie będących klubami sportowymi. Program powinien być uniwersalnym program profilaktyki uzależnień wsparty zajęciami sportowymi.

6.

NIEPEŁNOSPRAWNI MISTRZOWIE

Wspieranie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata.

7.

BEZPIECZNA WARTA

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności przebywającej nad wodą.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama