Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 31.12.2019 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 68 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 68 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.

- Zadanie powinno mieć charakter ogólnodostępny,

- zadanie powinno wzbogacać ofertę kulturalną dzielnicy Ochota m.st.Warszawy;

- zadanie jest kierowane do mieszkańców Warszawy, w szczególności mieszkańców dzielnicy Ochota m.st.Warszawy;

- zadanie powinno zawierać różnorodne formy prezentacji oferty kulturalnej np. spektakle, występy muzyczne, wystawy, panele dyskusyjne, quizy, gry miejskie, itp.

Oferent zobowiązany jest przedstawić szczegóły programowe zadania w sposób umożliwiający dokonanie właściwej oceny merytorycznej oraz uwzględnić m.in.zapewnienie promocji i kompleksowej obsługi organizacyjno - technicznej oraz sporządzenie fotograficznej dokumentacji realizowanego przedsięwzięcia.

Oferent obowiazany jest umieścic w Ofercie realizacji zadania publicznego informację o posiadaniu dokumentów poświadczających prawo do posiadania, dysponowania, udostępniania, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni/terenu itp., na czas realizacji zadania w formie m.in. listu intencyjnego,certyfikatu potwierdzającego możliwość realizacji zadania (celem dokonania mertyorycznej oceny oferty).

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania.

Oferent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające prawo do posiadania, dysponowania, udostępniania, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni/terenu itp., na czas realizacji zadania  przed podpisaniem umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama