Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 20.12.2019 15:00
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: (+48) 68456 49 65 lub w Wydziale Oświaty i Spraw społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pok. 209.
Łączny budżet 255 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rodzaj i formy zadania.Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży mogą być wykonywane poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą, w szczególności w formie obozów, kolonii, półkolonii.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306, w terminach:

1) wypoczynek zimowy – AKCJA ZIMA – do dnia 20 grudnia 2019 roku w godz. pracy urzędu.

2) wypoczynek letni – AKCJA LATO – do dnia 20 kwietnia 2020 roku, w godz. pracy urzędu.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Reklama