Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 07.01.2020 15:30
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy .

Adresaci:
• seniorzy z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Formy:
• formy wyjazdowe (minimum dwudniowe) ze spójnym programem wypoczynkowo – rekreacyjnym (preferowane wspólne zwiedzanie ciekawych miejsc połączone z tematycznymi warsztatami plenerowymi oraz elementami o charakterze integracyjnym).

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:
• zorganizowanie minimum dwudniowych wyjazdów na terenie Polski z opracowanym programem wypoczynkowo - rekreacyjnym i elementami integracyjnymi dla łącznie ok. 500 uczestników - seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
• poszczególne grupy wyjazdowe nie powinny przekraczać 50 osób;
• miejsce i program wyjazdów oraz cała organizacja przedsięwzięcia muszą być dopasowane do specyficznych potrzeb grupy odbiorców (wiek, ewentualnie ograniczenia związane z wiekiem uczestników);
• preferowane terminy wyjazdów: I tura wyjazdów – okres wiosenny (kwiecień-maj), II tura wyjazdów – okres jesienny ( wrzesień-październik);
• przeprowadzenie naborów uczestników do każdej tury wyjazdów;
• w ramach realizacji zadania oferent zapewni:
o przejazd autokarem – standard turystyczny podwyższony
o noclegi (pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, dopuszcza się zakwaterowanie w hotelu, hostelu, bursie, motelu, itp.)
o pełne wyżywienie
o program wypoczynkowo - rekreacyjny  z elementami integracji uczestników
o bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
o przewodników miejscowych
o ubezpieczenie OC i NNW dla uczestników.

Warunki realizacji zadania:
• oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań tego typu dla środowisk senioralnych;
• oferent musi w ofercie przedstawić plan promocji zadania uwzględniający kolportaż ulotek, plakatów, przygotowanie materiałów informacyjnych i sposobów ich dystrybucji;
• oferent musi w ofercie przedstawić plan procedury rekrutacji uczestników, a także wstępny harmonogram i programy wyjazdów;
• dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:
o listy zgłoszonych uczestników (ewentualnie rezygnacji z uczestnictwa)
o listy uczestników poszczególnych wyjazdów;
o szczegółowy harmonogram realizacji zadania;
o programy poszczególnych wyjazdów;
o raport z ewaluacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama