Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU WISŁY w Toruniu

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.03.2020 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU WISŁY w Toruniu.
 1. Przedmiot konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wspieranie realizacji zadań w 2020 roku w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu.
 2. Celem realizacji zadania jest organizacja w terminie od 1 maja do 30 września 2020 r.  na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu wydarzenia turystycznego w formie trwającego minimum 2 dni festiwalu (14-15 sierpnia lub 15-16 sierpnia 2020 r.), zwanego dalej „Festiwalem”, uwzględniającego naturalne, kulturowe i turystyczne walory Wisły i jej znaczenia dla historii i dalszego rozwoju Torunia.
   

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

 

 1. W ramach realizacji Festiwalu ogłaszający wymaga realizacji niekomercyjnych przedsięwzięć mających na celu prezentowanie i informowanie o bogatym dziedzictwie miasta Torunia w związku z położeniem na wiślanym szlaku żeglugowym oraz jego związków z Hanzą w następującej formie:
 1. Zlotu tradycyjnych statków i łodzi z  Europy, obejmującego udział co najmniej 40 śródlądowych jednostek pływających, w tym: minimum 10 dużych typu drakkar, koga, berlinka, szkuta, dubas; minimum 10 średnich typu: bat, ćwierć szkuta, galar itp.; minimum 20 małych typu lejtak, nieszawka, dłubanka;
 2. Zlotu, regat lub innych form udziału co najmniej 20 jednostek pływających przy współpracy ze stowarzyszeniami żeglarskimi oraz klubami sportów wodnych;
 3. Realizacji programu wydarzeń dla publiczności trwającego minimum 8 godzin każdego dnia trwania Festiwalu, w ramach którego odbędą się minimum raz dziennie parady tradycyjnych jednostek pływających uczestniczących w festiwalu na Wiśle wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego;
 4. Realizacji minimum 80 nieodpłatnych rejsów po Wiśle dla min. 800 uczestników przy wykorzystaniu jednostek tradycyjnych oraz nieodpłatnego zwiedzania jednostek zacumowanych przy nadbrzeżu Bulwaru Filadelfijskiego dla publiczności;
 5. Wystawienia minimum 10 stoisk edukacyjnych prezentujących dawne rzemiosła, zawody oraz kuchnię i dziedzictwo kulinarne Torunia i regionu otwarte co najmniej 8 godzin każdego dnia trwania festiwalu;
 6. Realizacji jarmarku - strefy stoisk handlowych oferujących w szczególności produkty rękodzielnicze i regionalne z udziałem co najmniej 25 wystawców;
 7. Realizacji podczas trwania Festiwalu minimum 5 nieodpłatnych wydarzeń artystycznych dla publiczności, w tym koncertów, inscenizacji historycznych, spektakli teatralnych, z których każdy będzie trwał co najmniej 70 minut na scenie plenerowej na Bulwarze Filadelfijskim lub scenie na barce zacumowanej przy Bulwarze Filadelfijskim;
 8. Realizacji wieczornego plenerowego widowiska podczas jednego z dni trwania Festiwalu w formie koncertu – spektaklu wykorzystującego jednostki pływające oraz efekty muzyczne i świetlne.
 1. Zadanie powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny dla uczestników, a także mieć charakter wydarzenia ogólnopolskiego z udziałem wykonawców z Polski i z Europy.
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji Festiwalu w ramach wydarzenia o charakterze regionalnym jednak ogłaszający wymaga, że przedstawiona oferta będzie zawierała dokładny program oraz kalkulację przewidywanych kosztów dotyczące realizacji wydarzenia w Toruniu.
 3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do regionalnej i ogólnopolskiej promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych) zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 4. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania.
 5. Wskaźnikiem osiągnięcia rezultatu będzie realizacja co najmniej 80 % przedsięwzięć określonych w pkt. II.1.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama