Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU WISŁY w Toruniu

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.03.2020 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU WISŁY w Toruniu.
 1. Przedmiot konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wspieranie realizacji zadań w 2020 roku w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu.
 2. Celem realizacji zadania jest organizacja w terminie od 1 maja do 30 września 2020 r.  na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu wydarzenia turystycznego w formie trwającego minimum 2 dni festiwalu (14-15 sierpnia lub 15-16 sierpnia 2020 r.), zwanego dalej „Festiwalem”, uwzględniającego naturalne, kulturowe i turystyczne walory Wisły i jej znaczenia dla historii i dalszego rozwoju Torunia.
   

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

 

 1. W ramach realizacji Festiwalu ogłaszający wymaga realizacji niekomercyjnych przedsięwzięć mających na celu prezentowanie i informowanie o bogatym dziedzictwie miasta Torunia w związku z położeniem na wiślanym szlaku żeglugowym oraz jego związków z Hanzą w następującej formie:
 1. Zlotu tradycyjnych statków i łodzi z  Europy, obejmującego udział co najmniej 40 śródlądowych jednostek pływających, w tym: minimum 10 dużych typu drakkar, koga, berlinka, szkuta, dubas; minimum 10 średnich typu: bat, ćwierć szkuta, galar itp.; minimum 20 małych typu lejtak, nieszawka, dłubanka;
 2. Zlotu, regat lub innych form udziału co najmniej 20 jednostek pływających przy współpracy ze stowarzyszeniami żeglarskimi oraz klubami sportów wodnych;
 3. Realizacji programu wydarzeń dla publiczności trwającego minimum 8 godzin każdego dnia trwania Festiwalu, w ramach którego odbędą się minimum raz dziennie parady tradycyjnych jednostek pływających uczestniczących w festiwalu na Wiśle wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego;
 4. Realizacji minimum 80 nieodpłatnych rejsów po Wiśle dla min. 800 uczestników przy wykorzystaniu jednostek tradycyjnych oraz nieodpłatnego zwiedzania jednostek zacumowanych przy nadbrzeżu Bulwaru Filadelfijskiego dla publiczności;
 5. Wystawienia minimum 10 stoisk edukacyjnych prezentujących dawne rzemiosła, zawody oraz kuchnię i dziedzictwo kulinarne Torunia i regionu otwarte co najmniej 8 godzin każdego dnia trwania festiwalu;
 6. Realizacji jarmarku - strefy stoisk handlowych oferujących w szczególności produkty rękodzielnicze i regionalne z udziałem co najmniej 25 wystawców;
 7. Realizacji podczas trwania Festiwalu minimum 5 nieodpłatnych wydarzeń artystycznych dla publiczności, w tym koncertów, inscenizacji historycznych, spektakli teatralnych, z których każdy będzie trwał co najmniej 70 minut na scenie plenerowej na Bulwarze Filadelfijskim lub scenie na barce zacumowanej przy Bulwarze Filadelfijskim;
 8. Realizacji wieczornego plenerowego widowiska podczas jednego z dni trwania Festiwalu w formie koncertu – spektaklu wykorzystującego jednostki pływające oraz efekty muzyczne i świetlne.
 1. Zadanie powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny dla uczestników, a także mieć charakter wydarzenia ogólnopolskiego z udziałem wykonawców z Polski i z Europy.
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji Festiwalu w ramach wydarzenia o charakterze regionalnym jednak ogłaszający wymaga, że przedstawiona oferta będzie zawierała dokładny program oraz kalkulację przewidywanych kosztów dotyczące realizacji wydarzenia w Toruniu.
 3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do regionalnej i ogólnopolskiej promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych) zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 4. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania.
 5. Wskaźnikiem osiągnięcia rezultatu będzie realizacja co najmniej 80 % przedsięwzięć określonych w pkt. II.1.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama