Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st...

Reklama
Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Nabór od 29.11.2019 do 07.01.2020 15:30
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 123 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Adresaci:
• seniorzy z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Formy:
• wykłady otwarte i warsztaty o charakterze edukacyjnym oraz rozwijającym zainteresowania własne i umiejętności;
• działania rekreacyjno - wypoczynkowe promujące zdrowy styl życia;
• spotkania z interesującymi osobami w przestrzeni publicznej np. podróżnikami, artystami, pisarzami;
• wyjścia do instytucji kultury (np. do kina, teatru, muzeum) lub/i innych ciekawych miejsc użyteczności publicznej;
• działania o charakterze integracyjnym uczestników programu

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:
• zorganizowanie dwóch edycji programu (wiosennej i jesiennej) dla ok. 120 osób każda edycja;
• każda edycja powinna trwać minimum 8 tygodni i powinna mieć zróżnicowany program na który składać się będą jednorazowe działania, jak też zajęcia/aktywności, cykliczne;
• realizacja I edycji w okresie marzec –czerwiec, II edycji w okresie wrzesień- grudzień;
• podczas wykładów, warsztatów, spotkań zapewnienie poczęstunku dla uczestników (woda, kawa, herbata, ciastka);
• bezpłatny udział dla uczestników we wszystkich zajęciach, wyjściach i spotkaniach oferowanych w ramach programu;
• przeprowadzenie  2 osobnych naborów uczestników do edycji wiosennej i jesiennej  (przy czym w edycji jesiennej pierwszeństwo mają osoby nie uczestniczące w edycji wiosennej programu);
• zapewnienie obsługi promocyjno - medialnej oraz organizacyjnej programu (w tym wpisy w indeksie, potwierdzające udział w poszczególnych zajęciach programu);
• zapewnienie uczestnikom materiałów papierniczo – piśmiennych np. teczka, notatnik, długopis), materiałów dydaktycznych oraz promocyjnych (indeks, imienny dyplom uczestnictwa w programie;
• na zakończenie każdej edycji Bielańskiej Akademii Seniora organizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla najbardziej aktywnych uczestników danej edycji (dla ok. 50 osób) z zakwaterowaniem, pełnym wyżywieniem oraz zagospodarowaniem czasu;
• dla wszystkich uczestników, na zakończenie każdej edycji, zorganizowanie uroczystego spotkania wraz z cateringiem i występem artystycznym połączonego z wręczeniem dyplomów uczestnictwa w Akademii.

Warunki realizacji zadania:
• doświadczenie w realizacji tego typu zadania;
• zapewnienie odpowiedniego lokalu bądź miejsca do realizacji zadania z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób starszych:
o wykłady, warsztaty, spotkania, zajęcia muszą odbywać się w obiektach znajdujących się terenie Dzielnicy Bielany;
o wyjścia do instytucji kultury mogą być realizowane na terenie m.st. Warszawy;
o wyjazdy integracyjne – na terenie kraju
• dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:
o listy uczestników poszczególnych zajęć;
o szczegółowy harmonogram realizacji zadania i zajęć;
o programy zajęć;
o raport z ewaluacji (na zakończenie każdej z edycji oddzielnie).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama