Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich...

Reklama
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Centrum Wsparcia Biznesu
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje od 1 do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Centrum Wsparcia Biznesu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych.

Zadanie „DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI  PRZEDSTAWICIELI, W TYM WOLONTARIUSZY TORUŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych (nieodpłatnych dla odbiorców zadania) przedsięwzięć, tj.:

szkolenia - przykładowa tematyka:

 1. powoływanie, rozwój i zarządzanie organizacją,
 2. przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji (plany naprawcze),
 3. zagadnienia prawne i księgowe,
 4. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz zasobów na potrzeby realizacji zadań,
 5. strategia tworzenia projektów i ich rozliczania,
 6. budowanie partnerstw na potrzeby realizacji zadań m.in. z podmiotami ze sfery biznesu;

doradztwo - przykładowa tematyka:

 1. powoływanie organizacji i zarządzanie nimi,
 2. zagadnienia prawne i księgowe dot. funkcjonowania podmiotów pozarządowych,
 3. informowanie o źródłach i możliwościach finansowania działań organizacji pozarządowych,                                                                                                                    

działania mające na celu promocję i rozwój wolontariatu.

Zadanie polega na prowadzeniu w 2020 r. działalności edukacyjnej i wspierającej mieszkańców Torunia:

 1. zrzeszonych w organizacjach pozarządowych (w tym podmiotach wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń i/lub
 2. działających w grupach inicjatywnych planujących założyć organizację pozarządową na terenie i na rzecz Gminy Miasta Toruń i/lub
 3. wolontariuszy zaangażowanych w działalność społeczną na terenie i na rzecz Gminy Miasta Toruń.

 

Zadanie należy przeprowadzić w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13 (zwanym dalej Centrum). Rezerwacja sal na potrzeby realizacji projektu należy do Zleceniobiorcy zadania. Informacje szczegółowe dotyczące funkcjonowania centrum i rezerwacji pomieszczeń w Centrum dostępne są pod adresem: https://www.2pietrotorun.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama