Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ
Nabór od 29.11.2019 do 04.05.2020 23:59
Wydział Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 450 tys. PLN

I. Przedmiot konkursu

            Wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu, tj. organizacji krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej.

II. Rodzaj i formy zadań realizacji zadania

  1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z  zakresu rozwoju sportu.
  2. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następującego niekomercyjnego przedsięwzięcia -  organizację krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej.

      3.  Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

 4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 i w roku poprzednim

  1. Na realizację zadania w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości  450.000  zł
  2. Kwota ta  może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń
    w części przeznaczonej na realizację  zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  3. Na realizację zadania tego samego rodzaju z zakresu wspierania rozwoju sportu przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości  406.620 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama