Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz profilaktyka i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 54 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 54 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

Celem realizacji zadania jest realizacja profilaktycznych projektów zdrowotnych, edukacja prozdrowotna społeczeństwa oraz działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego (zgodnie z § 8 pkt 3 lit. a, b i c Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.).

Rodzaj i formy realizacji zadania

1. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań;

2. kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne;

3. wspieranie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;

4. projektów edukacyjno – profilaktycznych, w szczególności dotyczących minimalizacji czynników ryzyka chorób cywilizacynych.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama