Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miasta Torunia, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania w latach 2020 – 2022, w zakresie działań integrujących i aktywizujących mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta poprzez realizację cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu.

 

 

 

Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu co najmniej 8 imprez dla dzieci (w soboty) w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) na Placu Podominikańskim w Toruniu. Program każdej z imprez, trwający co najmniej trzy godziny, tj. od 11:00 do 14:00 powinien zawierać:
 1. animacje dla dzieci (gry, zabawy ruchowe, integracyjne, z elementami sportowej rywalizacji)
 2. elementy edukacyjne (zajęcia/ konkursy w zakresie wiedzy o Toruniu)
 3. konkursy/ zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, taneczne, w tym stanowisko do malowania twarzy
 4. inne atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

       2.   Ponadto wykonawca powinien zapewnić:

 1. dwa namioty o minimalnych wymiarach 5x10 m mając na uwadze ewentualne zmiany warunków pogodowych (deszcz, wysokie temperatury),
 2. wszelkie, posiadające niezbędne atesty i zezwolenia, urządzenia wykorzystane do realizacji programu animacji. Pracownicy obsługujący i montujący urządzenia oraz animatorzy obsługujący stanowiska muszą być wykwalifikowani i przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych przeznaczonych do realizacji programu animacji dla dzieci leży po stronie Wykonawcy,
 3. osobę prowadzącą – animatora, który będzie koordynował przebieg programu animacji dla dzieci i będzie miała stały kontakt z dziećmi oraz minimum 3 animatorów przebranych w barwne kostiumy,
 4. materiały niezbędne do realizacji programu animacji dla dzieci,
 5. opłacenie ubezpieczenia OC i NW dla całego cyklu imprez oraz ZAIKS.

3.  Oferta realizacji zadania powinna zawierać ramowy scenariusz poszczególnych animacji, planowanych do przeprowadzenia w poszczególnych latach. Wykonawca zadania jest zobowiązany przekazać do Biura Toruńskiego Centrum Miasta, szczegółowy scenariusz cyklu animacj (każda z animacji dla dzieci powinna mieć inny temat przewodni) wraz z opisem planowanych działań oraz poglądowymi zdjęciami, do 30 kwietnia każdego roku realizacji zadania.

4. Termin realizacji:

Zadanie winno być zrealizowane w terminach: od 1maja do 30 września, w latach 2020-2022, z zastrzeżeniem, że poszczególne trzygodzinne imprezy powinny się odbyć w soboty, w lipcu i sierpniu, każdego roku z wyłączeniem soboty, na którą przypada Bella SkywayFestival z instalacją zlokalizowaną w miejscu animacji. Szczegółowe terminy wykonania zadania powierzonego przez Gminę Miasta Toruń zostaną każdego roku uzgodnione z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta oraz określone zostaną w umowie.

 1. Grupa docelowa zadania: mieszkańcy Torunia, rodziny z dziećmi.
 2. Zadanie powinno mieć charakter otwarty, winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Torunia oraz dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 4. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama