Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 23:59
Wydział Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 4,25 mln PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 4,25 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

I. Przedmiot konkursu:

Wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

  1. Zadanie, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.
  2. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

      a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,

b) udział we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacja i udział w wydarzeniach sportowych.

3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 i w roku poprzednim

  1. Na realizację zadania w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości  4 250 000 zł.
  2. Kwota ta  może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń
    w części przeznaczonej na realizację  zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  3. Na realizację zadania tego samego rodzaju z zakresu wspierania rozwoju sportu przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości 4 078 550 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama