Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 714 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 714 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie  działań na rzecz osób niepełnosprawnych

2. Celem realizacji zadania jest:

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce, podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych (zgodnie z Programem Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
na lata 2014 – 2023. Aktualizacja)

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć, tj. :

  1. projektów diagnostyczno – profilaktyczno – rehabilitacyjnych i terapeutycznych;

  2. projektów mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych;

  3. projektów dotyczących wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama