Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców z Obszaru Toruńskiego Centrum Miasta

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców z Obszaru Toruńskiego Centrum Miasta.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań w 2020 roku w zakresie działań na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta.

Zadania mogą być wykonane poprzez realizację niekomercyjnych przedsięwzięć z zakresu:

 1. działań na rzecz rozwoju integracji społeczności obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, mających charakter cykliczny, w tym: organizacja spotkań lub wydarzeń integrujących społeczność lokalną, np. święta ulic;
 2. realizacji działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz integracji przedsiębiorców toruńskiej starówki, tj.; wspólnych przedsięwzięć aktywizujących i integrujących przedsiębiorców, poprzez m. in.; programy, projekty mające na celu podnoszenie konkurencyjności obszaru Toruńskiego Centrum Miasta;
 3. realizacja cyklu pchlich targów dla mieszkańców na terenie Rynku Nowomiejskiego w Toruniu, przeprowadzanych nie rzadziej niż raz w miesiącu, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w terminie od kwietnia do października 2020 r., w godzinach 11:00 - 18:00. Zadanie polegać będzie na organizacji cyklicznych wydarzeń, których celem jest integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez umożliwienie osobom prywatnym wymiany, drobnej sprzedaży lub nabycia produktów używanych oferowanych przez wystawców pchlego targu.

W ramach organizacji wydarzenia oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany:

 • opracowania regulaminu wydarzenia,
 • przeprowadzania naboru zgłoszeń na poszczególne wydarzenia,
 • umożliwienia bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu osobom prywatnym, działającym we własnym imieniu,
 • organizacji i obsługi punktu organizatora w miejscu wydarzenia,
 • organizacji kącika animacji dla dzieci w miejscu wydarzenia,
 • organizacji wydarzeń towarzyszących, np. konkursów podczas trwania wydarzenia,
 • organizacji „przymierzalni” w miejscu wydarzenia,
 • promocji wydarzenia,
 • uporządkowania terenu po zakończeniu każdej edycji wydarzenia,
 • zapewnienia toalety dla wystawców w miejscu wydarzenia.

Termin realizacji zadań określonych w punktach:

 1. 1 i 2: od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.;
 2. 3: od lutego 2020 r. do listopada 2020 r., z zastrzeżeniem że wydarzenia w ramach wykonywanych zadań winny być realizowane od kwietnia 2020 r. do października 2020 r., w każda pierwszą sobotę miesiąca, tj. 4 kwietnia, 2 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października, szczegółowe terminy wykonania zadań wspieranych przez Gminę Miasta Toruń określone zostaną w umowach.
 1. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 2. Grupa docelowa zadania: mieszkańcy Toruńskiego Centrum Miasta, użytkownicy przestrzeni Toruńskiego Centrum Miasta, przedsiębiorcy Toruńskiego Centrum Miasta
 3. Zadanie powinno mieć charakter otwarty, winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Torunia oraz dostępne dla osób z niepełno sprawnościami.
 4. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama